05/09/2013

NEXT POST
Think Modern Swing... Think REAL GOLF ACADEMY Realgolf มุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างพื้นฐานวงสวิงที่ถูกต้องควบคู่ไปกับการเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย ปัจจุบันกีฬากอล์ฟมีการพัฒนาเทคโนโลยีของอุปกรณ์ต่างๆขึ้นอย่างมากมาย ด้วยระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยและอุปกรณ์การสอนที่สมบูรณ์แบบ ประกอบกับโปรผู้ฝึกสอนผ่านการอบรมให้เข้าใจสวิงสมัยใหม่ (modern swing) อย่างลึกซึ้ง จึงทำให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย ตีเป็นเร็ว นักกอล์ฟสามารถพัฒนาทักษะในการเล่นได้อย่างรวดเร็ว ตีไกล วงสวย สวิงมีความแน่นอนและแม่นยำ ระบบที่ใช้ในการสอนของ REAL GOLF ACADEMY 1.CSSA (Computer Software Swing Analysis) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และกล้องความละเอียดสูงช่วยในการวิเคราะห์วงสวิง ทำให้ผู้เรียน เข้าใจง่าย ตีเป็นเร็ว อีกทั้งยังสามารถเปรียบเทียบกับสวิงของโปรระดับโลกได้แบบเฟรมต่อเฟรม 2.ARM (Advance REAL time Digital Mirror Feedback) นักกอล์ฟจะเห็นวงสวิงของตัวเองแบบการสวิงหน้ากระจก แต่ไม่ต้องหันหน้ามาดูกระจก จึงทำให้การสวิงมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น และง่ายในการแก้ไขวงสวิง อีกทั้งยังสามารถทำกราฟฟิกของแนวสวิง ทำให้การสวิงมีความแน่นอน และแม่นยำมากขึ้น 3.MST (Modern Swing Technique) สอนโดยใช้ทฤษฏีแบบสวิงสมัยใหม่ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการกอล์ฟทั่วโลกและโปรระดับโลกหลายคนเลือกใช้เทคนิคนี้ 4.SMCM...

promann

Golf is my Life!

The Typepad Team

Recent Comments