01/24/2012

NEXT POST
เรียนกอล์ฟที่ Real Golf Academy แล้วดีอย่างไร มีหลายเหตุผลที่ท่านนักกอล์ฟให้ความไว้วางใจมาเรียนกอล์ฟที่ Real Academy สถาบันสอนกอล์ฟ Real เน้นการสอนแบบสวิงสมัยใหม่หรือ modern swing ซึ่งเป็นวงสวิงที่ได้รับความนิยมในหมู่นักกอล์ฟระดับโลกในปัจจุบัน โดยสวิงสมัยใหม่นี้มีข้อดีคือ 1.เป็นสวิงที่ออกแรงน้อย แต่ลูกกอล์ฟไปได้ไกล เนื่องจากใช้การหมุนตัวและการถ่ายน้ำหนักเป็นหลัก 2.สามารถทำซ้ำๆ ได้ เมื่ออยู่ในภาวะกดดัน เนื่องจากใช้กล้ามเนื้อใหญ่ มากกว่าการใช้มือ 3.ลดอาการบาดเจ็บได้ โดยเฉพาะอาการปวดหลังและเจ็บนิ้ว เพราะสวิงสมัยใหม่จะมีการหมุนตัวที่เป็นธรรมชาติในแนวราบ จึงไม่มีอาการ over swing อีกทั้งสถาบันสอนกอล์ฟ REAL ยังมีอุปกรณ์ช่วยฝึกอันทันสมัย มีการใช้กล้องวีดีโอและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์วงสวิง สอนโดยทีมโปรทีีผ่านการรับรองจากสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย THAILAND PGA และ AUSTRALIAN PGA ซึ่งมีความเข้าใจในวงสวิงสมัยใหม่อย่างลึกซึ้ง จึงทำให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย ตีเป็นเร็ว นักกอล์ฟสามารถพัฒนาทักษะในการเล่นได้อย่างรวดเร็ว ตีไกล วงสวย สวิงมีความแน่นอนและแม่นยำ จึงมีนักกอล์ฟหลายท่านให้ความไว้วางใจมาเรียนกอล์ฟกับเรา Real Academy @ สนามไดร์ฟกอล์ฟท็อปคลาส โทร.081 801 9188 http://www.facebook.com/realgolf...
PREVIOUS POST
สถาบันสอนกอล์ฟเรียล Real Golf Academy @ Top Class Improve your golf game with a REAL Experience and REAL Techniques สถาบันสอนกอล์ฟ Real Academy สนามซ้อมกอล์ฟท็อปคลาส สอนโดยทีมโปรซึ่งรับรองโดย สมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย Thailand PGA และ Australian PGA ที่มากด้วยประสบการณ์การสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย การสอนที่ REAL ACADEMY จะมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างพื้นฐานวงสวิงที่ถูกต้องแบบ Modern Swing ซึ่งเป็นสวิงที่ออกแรงน้อย แต่ลูกกอล์ฟไปได้ไกล มีการหมุนตัวที่เป็นธรรมชาติในแนวราบ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย ด้วยระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยและอุปกรณ์การสอนที่สมบูรณ์แบบ ประกอบกับโปรผู้ฝึกสอนทุกคนผ่านการอบรมให้เข้าใจสวิงสมัยใหม่(modern swing) อย่างลึกซึ้ง จึงทำให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย ตีเป็นเร็ว นักกอล์ฟสามารถพัฒนาทักษะในการเล่นได้อย่างรวดเร็ว ตีไกล วงสวย สวิงมีความแน่นอนและแม่นยำ หลักสูตรการเรียนการสอน 1.Beginning program สำหรับนักกอล์ฟมือใหม่ เน้นพื้นฐานกอล์ฟ เรื่องการจับกริพ...

promann

Golf is my Life!

The Typepad Team

Recent Comments