01/01/2009

PREVIOUS POST
กอล์ฟ...เกมของการควบคุมจิตใจ Pro mann,dynasty golf -18 ความเป็นเลิศในการเล่นกอล์ฟนั้น เป็นผลมาจากการควบคุมจิตใจ การเคลื่อนไหวร่างกายและความชำนาญในเกม ที่มาของความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการซื้อหัวไม้ใหม่ที่มีราคาแพงโดยเข้าใจว่าจะช่วยให้ตีได้ไกลขึ้น ความคิดที่ว่าการตีไกลที่สุดย่อมได้เปรียบนั้นไม่ค่อยถูกต้องนัก ไทเกอร์ วู้ดส์ เคยกล่าวว่า กอล์ฟ เป็นเกมของการใช้ความคิดและมีสติ มันเป็นการผสมผสานของการมีจิตใจที่แข็งแกร่ง มีความมั่นใจสูง มีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะใจตนเอง จดจำบทเรียนการเล่นที่ผิดพลาดในอดีต เพื่อปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นในอนาคต เราควรที่จะมุ่งมั่นในสิ่งเหล่านี้ให้มากกว่าการที่จะแก้ไขวงสวิงอย่างเดียว กอล์ฟเป็นเรื่องของจิตใจและเกมของการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นเกมของการใช้สติและสมาธิมาช่วยในการเล่น เปรียบดังเช่น การฝึกศิลปะป้องกันตัว โยคะ ไทเก๊ก หรือศิลปะอื่นๆ นักกอล์ฟจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เพื่อปรับสภาพจิตใจใหม่ถ้าท่านเป็นผู้ที่ต้องการความเป็นเลิศและต้องการปรับปรุงตัวเองในเกมกอล์ฟ มีผู้กล่าวว่า การควบคุมจิตใจมีผลถึง 80% ส่วนที่เหลือคือความถูกต้องของวงสวิง ถ้าเรียนรู้ให้ถ่องแท้และใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วท่านจะประสพความสำเร็จ การผสมผสานของการควบคุมตัวเองให้มีสติและอยู่กับปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา คือความเป็นเลิศในเกมกอล์ฟ ผู้เล่นกอล์ฟได้ดีในลำดับต้นๆของโลก พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า กอล์ฟ เป็นเกมของการควบคุมตัวเองมากกว่าการมีความชำนิชำนาญในการเล่น ขอเน้นหลักห้าประการเพื่อความเป็นเลิศในเกมกอล์ฟที่ท่านนักกอล์ฟควรจดจำไว้เสมอ คือ กอล์ฟเป็นเรื่องของ * จิตใจ * การเคลื่อนไหวของร่างกาย * ความชำนาญในเกม * อุปกรณ์การเล่น...

promann

Golf is my Life!

The Typepad Team

Recent Comments