10/06/2007

PREVIOUS POST
Golf Tips โปรแม่น การตีลูกไกลและแม่น โปรแม่น Teaching Pro การตีลูกไกลและแม่น ขึ้นอยู่กับจังหวะสวิงของมือขวาระหว่างสวิงลงตรงระยะประมาณ 15 นิ้วฟุตหลังลูก ใช้มือซ้ายคอนโทรลแบ็คสวิงและสวิงลง ใช้มือขวาประคองตาม ให้มือขวาทำงานคือร่วมออกแรงก่อนอิมแพ็คเล็กน้อยและตลอดฟอลโลว์ทรู จะตีลูกได้ไกลและแม่นยำขึ้นครับ การวาดเป้าหมายในมโนภาพ Pro Mann,Teaching Pro (Thailand PGA) กอล์ฟ เป็นเกมส์กีฬาของการตั้งใจอย่างแน่วแน่ การตีทุกสโตรค ท่านควรจะมุ่งเอาใจใส่ต่อเป้าหมาย ก่อนตีลูกออกไปต้องเลือกเป้าหมายบนแฟร์เวย์ และให้จุดหมายนั้นอยู่ในสมองตลอดการสวิง การตีลูกจากแฟร์เวย์ก็ต้องมีเป้าหมายบนกรีนที่แน่นอน เมื่อลูกอยู่บนกรีน ท่านจะต้องมุ่งพัตต์ลูก ให้ไปถูกเป้าหมายคือลงหลุมให้ได้ การมุ่งเอาใจใส่ต่อเป้าหมายตลอดการเล่นแต่ละหลุม จะช่วยให้ท่านตีกอล์ฟได้ดีขึ้นครับ การขยับไหล่ซ้ายเริ่มแบ๊คสวิง Back swing การเริ่มแบ๊คสวิง ควรเริ่มขยับด้วยไหล่ซ้ายเป็นจุดแรก โดยขยับไหล่และตามด้วยแขนซ้ายไปทางขวาพร้อมๆกัน ไหล่ขวาจะหมุนเป็นวงตามกันไปอย่างอัตโนมัติ จากนั้นเริ่มถ่ายน้ำหนักไปทางขวา นับเป็นจุดเริ่มต้นของวงสวิง การชิพ Chipping ลูกชิพ มือต้องล้ำหน้าไม้เสมอ ความผิดพลาดของการเล่นลูกชิพที่มักเกิดขึ้นบ่อยๆมาจากสาเหตุที่ท่านนักกอล์ฟปล่อยให้หน้าเหล็กล้ำหน้ามือทั้งสองข้าง ก่อนหน้าที่จะอิมแพ็คลูก ซึ่งจะทำให้หน้าไม้กระทบลูกอย่างผิดจังหวะ ลูกชิพที่ถูกต้อง มือจะต้องอยู่หน้า หน้าไม้ และก่อนที่จะอิมแพ็คลูกท่านนักกอล์ฟจะต้องจินตนาการว่า...

promann

Golf is my Life!

The Typepad Team

Recent Comments